FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Moltest 2013

Projekt "Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - Moltest 2013"
Gdański Uniwersytet medyczny od 17 listopada 2008 roku prowadzi ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizację "Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca" przy zastosowaniu niskodawkowej tomografii komputerowej.

W rok później na bazie projektu badań przesiewowych powstał Projekt "Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - MOLTEST 2013", który od stycznia 2010 roku realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt Moltest 2013 polega na pobieraniu krwi od pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, badanych za pomocą tomografii komputerowej w ramach programu badań przesiewowych. Pobrana krew poddawana jest analizie molekularnej w obrębie pięciu zadań, dzięki czemu powstanie unikalny prosty test diagnostyczny, który umożliwi wykrycie wczesnych postaci raka płuca i wdrożenie skutecznego leczenia.


Więcej informacji na temat Projektu MOLTEST znajdziesz na stronie >>>
Zbadaj płuca

Projekt - Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowy Raka Płuca na lata od 11.2008 do 04.2011

Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca był realizowany w latach 2009-2011 przez Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Finansowanie w wysokości 1,1mln Euro uzyskano z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.W ramach programu za pomocą tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania zbadano 8646 mieszkańców województwa pomorskiego. Łącznie wykonano ponad 15 tysięcy badań tomografii komputerowej. Od stycznia 2009 do maja 2011 u 87 osób zdiagnozowano raka płuca. Znaczna większość tych osób leczona była radykalnie w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej.

Więcej informacji na stronie www.zbadajpluca.pl >>>