FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Fundacja "Torakochirurgia Gdańska"

Cele

  • Promowanie wiedzy o zdrowiu
  • Wspieranie działalności leczniczej i naukowej placówek medycznych chirurgii klatki piersiowej
  • Działanie na rzecz współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami i fundacjami z zakresu ochrony zdrowia
  • Działalność naukowa w zakresie ochrony zdrowia
  • Popieranie i promocja wszelkich dziedzin życia społecznego związanych z edukacją w zakresie medycyny, tj. rozwijaniem zdolności i umiejętności człowieka oraz zdobywaniem wiedzy na temat promocji zdrowia oraz diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej.
  • Poprawy warunków leczenia osób chorych na wszystkie schorzenia w obrębie klatki piersiowej, a zwłaszcza choroby nowotworowe oraz wszelkie inne, których leczeniem zajmuje się chirurgia klatki piersiowej.
  • Aktywna współpraca z polskimi i światowymi ośrodkami naukowymi w zakresie medycyny doświadczalnej i klinicznej oraz realizacji programów naukowych.

Prezes

Adam Sternau

Członkowie zarządu

Piotr Chwirot

Konto bankowe

Nr konta: Bank Zachodni WBK - 36 1090 1098 0000 0001 0912 0241

KRS

Nr KRS: 0000304683

Do góry