FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Informacje dla pacjentów

Wstęp

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej jest nowocześnie urządzonym i wyposażonym oddziałem klinicznym zlokalizowanym w nowo oddanym do użytku Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum Medycyny Inwazyjnej zostało oddane do użytku w lutym 2012 roku.

Ordynator Prof. dr hab. Witold Rzyman
Z-ca ordynatora Dr Dariusz Tomaszewski,Dr Piotr Chwirot
Pielęgniarka oodziałowa Dr Janina Książek
Z-ca pielęgniarki oddziałowej Mgr Katarzyna Kowalczyk
Tel. (pokój lekarski do godziny 15:00)   58 3493142 rezydenci , 58 3493152 asystenci ,58 3493159 adiunkci  ( po godzinie 15:00 lek. dyżurny ) 58 3493149
Tel. (pielęgniarki)   58 3493134 (punkt pielęgniarski), 58 3493144 (sala pooperacyjna)
E-mail thorax@gumed.edu.pl

Na sali pooperacyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych!

Odwiedziny

 1. na oddziale: codziennie 14:00 - 19:00
 2. na sali pooperacyjnej: za zgodą lekarza dyżurnego i pielęgniarki
Do góry

Tryb przyjęcia do kliniki

Procedury

Wszyscy chorzy wymagający leczenia torakochirurgicznego, powinni zgłosić się do Przyklinicznej Poradni ze skierowaniem od lekarza POZ lub z Oddziału Szpitalnego (w razie potrzeby pilnej interwencji torakochirurgicznej chorzy są konsultowani w Izbie Przyjęć Klinicznego Oddziału Ratunkowego).

Lekarz konsultujący w Przyklinicznej Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej, po zbadaniu chorego i zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją medyczną, wstępnie kwalifikuje chorego do dalszego postępowania oraz przedstawia problem kliniczny na cotygodniowym wielodyscyplinarnym spotkaniu konsultacyjnym (wtorki 8.30 - 10.00) z udziałem torakochirurgów, onkologów, radiologów i patomorfologów - wnioski z omówienia wyznaczają dalsze postępowanie z chorym.

 1. 1. Chorzy zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego zgłaszają się w wyznaczonym terminie, ze skierowaniem do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (Budynek CMI, parter – Pokój Konsultacyjny Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w godzinach 9:00 – 11:00),
 2. 2. Chorzy muszą posiadać dokumentację radiologiczną - badanie tomokomputerowe klatki piersiowej (płyta CD z zapisanym badaniem TK do wglądu!), badanie spirometryczne, bronchoskopowe, USG jamy brzusznej, ew. EKG,
 3. Chorzy z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz endokrynologicznym powinni posiadać kwalifikację do operacji odpowiednio kardiologa lub endokrynologa,,
 4. Chorzy zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego powinni mieć uporządkowane uzębienie,
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w celu uniknięcia powikłań pooperacyjnych.

Do góry

Poradnia Przykliniczna Chirurgii Klatki Piersiowej

Budynek CMI, Blok Poradni Przyklinicznych, piętro 3, pokój 03 ( wjazd windą nr 1, 2) , tel. 58 3493562

Warunki lokalowe

Chorzy mają do dyspozycji 13 klimatyzowanych sal z węzłami sanitarnymi, w tym:

 1. 1. Dwie sale ( dwuosobowa i jednoosobowa) ścisłego nadzoru pooperacyjnego wyposażone w nowoczesny sprzęt monitorujący czynności życiowe
 2. 2. Jednołóżkowa sala izolacji mikrobiologicznej wyposażona w nowoczesny sprzęt monitorujący czynności życiowe,,
 3. 3. Dziesięć dwułóżkowych sal ogólnych.

Każdy chory na sali ma dostęp do zintegrowanego z łóżkiem panelu komunikacyjnego służącego do komunikacji z pielęgniarką dyżurną.

Klinika wyposażona jest w salę bronchoskopową oraz salę zabiegową.

Każda z sal w Klinice wyposażona jest w panoramiczny telewizor dla chorych w ramach płatnej telewizji.

W głównym bloku operacyjnym znajduje się 15 nowoczesnych sal operacyjnych działających w systemie OR 1.

Do góry

Personel medyczny

Każdy chory po przyjęciu do Kliniki zostaje objęty procesem pielęgnowania wprowadzanym na terenie klinik UCK GUMed oraz ma dostęp do wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.

W Klinice pracuje dwóch magistrów fizjoterapii, którzy uczą chorych ćwiczeń oddechowych niezmiernie ważnych w dalszej rehabilitacji po zabiegu torakochirurgicznym. W okresie pooperacyjnym prowadzą fizjoterapię ułatwiającą szybszy powrót do zdrowia.

Do góry

Usługi i sklepy

Na terenie Szpitala znajdują się ogólnodostępne punkty handlowe, z których mogą korzystać nasi pacjenci, takie jak apteka, restauracja oraz automaty z napojami i słodyczami.

Do góry

Wypis z kliniki

Przed opuszczeniem Szpitala, każdy pacjent otrzymuje kartę informacyjną o przebiegu leczenia, recepty na zalecone leki oraz w razie potrzeby, zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest NIP zakładu pracy oraz NIP chorego lub numer jego dowodu osobistego.

Chorzy po zabiegach torakochirurgicznych, podlegają dalszej opiece i ścisłej kontroli w Poradni Torakochirurgicznej na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Do góry

Przygotowanie do zabiegu

Okres przedoperacyjny

Zalecenia co do zakresu aktywności fizycznej, którą należy podjąć od zaraz i kontynuować do czasu zabiegu, a także możliwie najszybciej po opuszczeniu oddziału szpitalnego:

 1. spaceruj - możliwie najwięcej z różna intensywnością, na przykład spokojnie, po mieście czy parku, ale również marsz w terenie, na przykład w lesie lub po plaży,
 2. zostaw samochód - idź pieszo lub pojedź rowerem,
 3. nie jedź windą - idź po schodach,
 4. po pracy wypoczywaj czynnie - nie siedź przed telewizorem, czy z gazetą,
 5. gimnastykuj się - kilka razy dziennie,
 6. stosuj wszystkie możliwe formy ruchu.

Stosując się do tych propozycji poprawi się kondycja ogólna Twojego organizmu.

Ćwiczenia

Do góry

Propozycja kilku prostych ćwiczeń gimnastycznych, oddychania przeponowego i efektywnego kaszlu. Pomogą one uelastycznić i poprawić ruchomość klatki piersiowej i obręczy barkowej. Stosowane one będą również tuż po zabiegu operacyjnym.

 1. Leżenie tyłem. Kończyny dolne lekko zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Kończyny górne trzymają piłkę na wysokości brzucha. Obserwacja i kontrola pracy przepony.
 2. Leżenie tyłem. Kończyny dolne lekko zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Kończyny górne skrzyżowane stabilizują klatkę piersiową. Prowokacja kaszlu ze stabilizacją klatki piersiowej. Wydech przerywany kilkoma kaszlnięciami.
 3. Stanie w niewielkim rozkroku. Kończyny górne wzdłuż tułowia. Naprzemienne wznosy kończyn górnych przodem w górę - wdech (w maksymalnym zakresie) i przodem w dół - wydech.
 4. Stanie w niewielkim rozkroku. Ramiona skurcz poziomy. Ruch odwiedzenia horyzontalnego w tył z wdechem i powrót do pozycji wyjściowej - wydech.
 5. Stanie w niewielkim rozkroku. Ramiona przodem w górę - wdech. Ramiona przodem w dół - wydech.
 6. Stanie w niewielkim rozkroku. Ruch: wznos kończyny górnej w skos z jednoczesnym skrętem tułowia w stronę przeciwną do ćwiczonej ręki.
 7. Stanie w niewielkim rozkroku. Ruch: naprzemienne wznosy kończyn górnych bokiem w górę, z lekkim skłonem tułowia w bok - wdech. Powrót do pozycji wyjściowej - wydech.

Wszystkie podejmowane wysiłki wykonuj z umiarkowaną intensywnością, ćwicz w granicach lekkiego odczucia duszności, nie doprowadzaj się do ekstremalnego zmęczenia.

Do góry

Po zabiegu

Rehabilitacja

Jeden z najważniejszych elementów przygotowania fizycznego chorego do zabiegu operacyjnego. Odpowiednie wykorzystanie czasu, który pozostał do zabiegu, to podstawa sprawnego przebiegu procesu rehabilitacji oddechowej w okresie pooperacyjnym.

Cele rehabilitacji

 1. szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 2. maksymalne możliwe skrócenie czasu pobytu w szpitalu,
 3. zapobieganie ewentualnym powikłaniom po zabiegu,
 4. niwelowanie ograniczeń ruchomości i zaburzeń oddychania,
 5. maksymalnie szybki powrót do codziennej aktywności społecznej, domowej i zawodowej,
 6. poprawienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu oraz tolerancji wysiłku fizycznego.