>
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Informacje dla lekarzy

Wstęp

Chory kierowany na konsultację do chirurga klatki piersiowej powinien zgłosić się ze skierowaniem do Przyklinicznej Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed (w razie potrzeby pilnej interwencji torakochirurgicznej chorzy są konsultowani w Izbie Przyjęć Klinicznego Oddziału Ratunkowego GUMed).

Lekarz konsultujący w Przyklinicznej Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej, po zbadaniu chorego i zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją medyczną, wstępnie kwalifikuje chorego do dalszego postępowania oraz przedstawia problem kliniczny na cotygodniowym wielodyscyplinarnym spotkaniu konsultacyjnym (wtorki 8.30-10.00) z udziałem torakochirurgów, onkologów, radiologów i patomorfologów - wnioski z omówienia wyznaczają dalsze postępowanie z chorym.

Przedstawienia problemu klinicznego

W razie wątpliwości diagnostycznych udzielamy informacji telefonicznie (tel. 58 3493142, 3493152, 3493159). Jeżeli wynikiem telefonicznej konsultacji jest konieczność przedstawienia problemu klinicznego na cotygodniowym spotkaniu konsultacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza omówienia wielospecjalistycznego i przesłanie go wraz z kopią dokumentacji chorego (wyniki badań dodatkowych, koniecznie klisze lub płyta z badaniem TK klatki piersiowej) najpóźniej do piątku, do sekretariatu Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej ( tel. 58 3493154 ).

Formularza omówienia wielospecjalistycznego

POBIERZ >>>

Kontakt

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

Poradnia przykliniczna (rejestracja) (+48 58) 349-35-62, (+48 58) 349-37-15
Tel. (sekretariat) (+48 58) 349-31-30
Tel. (punkt przyjęć) (+48 58) 349-31-54
Tel. (pokój lekarski)   (+48 58) 349-31-42, 349-31-52, 349-31-59 ( do godziny 15:00),  349-31-32, 349-31-49 ( po godzinie 15:00)
Tel. (pielęgniarki)   (+48 58) 349-31-34, 349-31-43, 349-31-44
Tel. (pielęgniarka oddziałowa)   (+48 58) 349-31-33
Tel.(gab. bronchoskopowy)    (+48 58) 349-32-59
Fax (+48 58) 349-31-40
E-mail thorax@gumed.edu.pl