FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Nowoczesne wyposażenie Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, a zwłaszcza jej Pracowni Bronchoskopowej i Sali Operacyjnej pozwala na przeprowadzenie skutecznej i małoinwazyjnej diagnostyki chorób klatki piersiowej. Na tej podstawie można wybrać najlepszy, dla konkretnego chorego sposób i zakres leczenia.
W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej w Gdańsku inwazyjna diagnostyka chorób nowotworowych pozwala na ustalenie rozpoznania i stopnia zaawansowania w trakcie 4 dniowej hospitalizacji. Umożliwia to bardzo nowoczesne wyposażenie oddziału w sprzęt diagnostyczny i kwalifikacje personelu medycznegoDiagnostyka guzów płuca

Celem diagnostyki jest po pierwsze ustalenie rozpoznania mikroskopowego oraz, jeśli to możliwe, stopnia zaawansowania choroby. Jednocześnie oceniana jest wydolność chorego, choroby współistniejące i ewentualne przeciwwskazania do wybranej metody leczniczej. podstawie wyników tej diagnostyki następuje kwalifikacja do leczenia operacyjnego. Dobór metody diagnostycznej jest uzależniony od charakteru, lokalizacji i wielkości zmian chorobowych oraz stanu ogólnego pacjenta. Więcej >>